رفتن به بالا
تلفن : 01344994
سبد خرید   (0 مورد - 0.00ریال)
  • سبد خرید شما خالی است.

خانوار


با توجه به اینکه هدف اصلی طرح تفکیک از مبدا زباله تر و خشک، آموزش به خانواده‌ها و فرهنگ‌سازی درست مدیریت پسماند است، به همین منظور تیم دهکده سبز تصمیم به تشکیل واحد آموزش خانوار گرفته است.

اهداف طرح تفکیک از مبدا زباله تر و خشک به خانوار:

فرهنـگ‌سـازی و اطلاع‌رسـانی جهت جمـع‌آوری هفتگی زباله خشک از درب منـازل توسـط ماشـین‌هـای مخصـوص ملـودی‌دار، برگـزاری بازارچـه کارآفرینـی محصـولات مصرفـی و کاربـردی از دورریختنـی‌هـا و زبالـه خشـک، نمایشـگاه، جشـن، مسـابقه و کلاس‌هـای آموزشـی محصـولات مذکـور و نهایتـا اهـدای جوایـز نفیـس بـه قیـد قرعـه بـه شـرکت کننـدگان.

برای تفکیک زباله‌ها باید چه کار کرد؟

شاید خیلی‌ از خانواده‌ها تفکیک زباله در منزل را کار سخت و وقت‌گیری بدانند و ‌بگویند فرصت کافی برای انجام این کار نداریم!
وظیفه آموزشگر این است که با حوصله خانواده‌ها را توجیه کند که تفکیک زباله‌ها کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست و با مشارکت و همراهی با این طرح در نهایت کمک زیادی به صرفه جویی در منابع با ارزش و حفظ محیط زیست می‌کند.

اولین قدم برای همراهی : حداقل دو کیسه زباله مخصوص زباله‌های خشک و تر تهیه کنیم و همه‌ی زباله‌ها را در یک کیسه‌ی زباله قرار ندهیم.

 

دومین قدم همراهی جدا کردن زباله‌های‌تر: زباله‌های تر شامل پسماند غذاها و خوراکی‌هاست که می‌توانند به کود یا کمپوست تبدیل شوند.

 

و سومین قدم جدا کردن مواد قابل بازیافت از سایر زباله‌ها: مهمترین مواد قابل بازیافت شامل شیشه، کاغذ، انواع فلزات و پلاستیک
و چیزهایی از این دست که اگر به خوبی از زباله‌های تر جدا شوند می توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

 

در نهایت چهارمین قدم برای همراهی: تحویل زباله خشک به ایستگاه‌های جمع آوری زباله در سطح شهر و یا ماشین‌های ویژه حمل زباله خشک در روزهای مشخص به درب منازل خواهند رفت.