رفتن به بالا
تلفن : 01344994
سبد خرید   (0 مورد - 0.00ریال)
  • سبد خرید شما خالی است.

خانوارآموزش به خانوار نیز از جمله مهمترین دسته‌هایی آموزشی تفکیک زباله می‌باشد.

حجم بسیاری از زباله‌ها توسط خانوار تولید می‌شوند، گروه‌های آموزشی شرکت دهکده سبز با مراجعه به منازل و آموزش به خانوار از اهداف و مزایای این برنامه توضیح می‌دهند.

برای مشارکت بیشتر خانوارها قرعه کشی‌های ماهانه و فصلی نیز در نظر گرفته شده است.