رفتن به بالا
تلفن : 01344994
سبد خرید   (0 مورد - 0.00ریال)
  • سبد خرید شما خالی است.

تیم آموزش دهکده سبز، جهت فرهنـگ‌سـازی و آموزش تفکیک از مبدا زباله خشک، علاوه بر آموزش خانوار، آموزش مدارس و مهدها را هم در دستور کار قرار داده است.

اهداف طرح تفکیک از مبدا زباله تر و خشک در مدارس و مهدها:

فرهنـگ‌سـازی و آموزش تفکیک از مبدا زباله خشک به دانش آموزان، برگـزاری بازارچـه کارآفرینـی محصـولات مصرفـی و کاربـردی از دورریختنـی‌هـا و زبالـه خشـک، با هدف 

تقویت توانایی تفکر، ابداع، و اختراع در دانش آموزان

خلق آثار جدید از مواد دور ریختنی

ساخت وسایل کاربردی

ایجاد تفکر کارآفرینی

تغییر نگاه فرزندان به وسایل و پیشگیری از مصرف‌گرایی

رشد و پرورش مهارت‌های جدید

برگزاری نمایشـگاه عکس، نقاشی، روزنامه دیواری، جشـن، مسـابقه و کلاس‌هـای آموزشـی و اهـدای جوایـز.